Diensten


Planontwikkeling

 • conceptontwikkeling
 • locatieonderzoek
 • marktanalyse en productdefinitie
 • haalbaarheidsstudies, ‘tekenen en rekenen’
 • strategisch vastgoedadvies
 • projecttoetsing en planoptimalisatie
 • ontwikkelingsstrategieën en varianten
 • grondwaardeberekeningen en contracten
 • ruimtelijk en functioneel programma van eisen
 • waarde-optimalisatie
 • investeringsscenario’s
 • optimalisatie opbrengsten en kosten
 • begeleiding bij huur, verhuur en aan-/verkoop
 • transformatie en (her)ontwikkeling
 • herprogrammeren en vertalen gebruikerswensen
 • (gedelegeerd) opdrachtgeverschap
 • partnership en nieuwe samenwerkingsvormen
 • vraag-gedreven planontwikkeling t/m realisatie
 • creëren betekenisvolle plekken