Diensten


Projectmanagement

 • opzet bouwprojectorganisatie
 • inventarisatie eisen en wensen
 • opstellen van programma van eisen
 • raming investeringskosten
 • opstellen begrotingen
 • bouwkostenmanagement
 • begeleiding besluitvorming
 • projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie)
 • risicomanagement
 • selecteren en contracteren van ontwerpende en uitvoerende partijen
 • prijsonderhandelingen
 • vergunningsmanagement
 • projectcoördinatie
 • aansturing van de bouw- en projectorganisatie
 • omgevingsmanagement
 • procesbewaking (faseren, beheersen en beslissen)
 • begeleiding bij ingebruikname

Directievoering en toezicht

 • coördinatie en toetsing contracten versus tekenwerk
 • leiding bouwvergaderingen
 • projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie)
 • beoordelen en registreren van meer- en minderwerk
 • toetsing van werk- en detailtekeningen
 • controle en toezicht op de bouwplaats
 • verzorging werkadministratie
 • verzorging oplevering
 • verzamelen van revisiebescheiden
 • nazorg gedurende de onderhoudstermijn

Contractmanagement

 • grondaankopen
 • vastgoedtransacties
 • aannemingsovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • uitbesteding van beheer en onderhoudswerkzaamheden