Geschiedenis DVP

Oprichting eind jaren ’30

De geschiedenis van DVP begint eigenlijk al aan het einde van de jaren ’30 met de oprichting van De Bruijn en Tak, gevestigd aan de Zeestraat in Den Haag. In 1964 worden de advieswerkzaamheden ondergebracht in Adviesbureau De Bruijn en Tak N.V. Eind 1968 bestaat de directie uit de heren Feenstra en Diepenhorst en drie jaar later in 1971 ontstaat de naam Adviesbureau Feenstra en Diepenhorst N.V. Het adviesbureau heeft eind 1971 tien medewerkers in dienst. In 1972 treedt de heer De Vos tot Nederveen Cappel in dienst. Als gevolg van het nieuwe vennootschaps- en ondernemingsrecht in Nederland wordt in 1973 de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd van een naamloze in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Enkele jaren later wordt de heer De Vos tot Nederveen Cappel tot adjunct-directeur benoemd. Mede naar aanleiding van het afscheid van de heer Feenstra als directeur in april 1976, wordt het aantal partners in het bureau uitgebreid. Medio 1976 wordt de heer De Vos tot Nederveen Cappel tot directeur benoemd. Vanaf 1978 wordt de naam Adviesbureau Feenstra Diepenhorst en Partners B.V. (FDP) gevoerd.

1984 Adviesbureau Diepenhorst de Vos en Partners B.V.

Per 1 januari 1984 wordt de naam van de onderneming gewijzigd in Adviesbureau Diepenhorst de Vos en Partners B.V. Het pand aan de Van Stolkweg 21 wordt in oktober 1987 eigendom van DVP. Na overdracht wordt het pand verbouwd, waarna DVP na vier maanden haar nieuwe pand kan betrekken. In 1988 bestaat de bureauleiding uit Ton Diepenhorst en Carel de Vos (directie). In 1989 worden Jan Reurslag en Jaap Geluk tot directeur benoemd.

1992 TGDV

DVP gaat deel uitmaken van de Twijnstra Gudde Groep onder de naam Twijnstra Gudde Diepenhorst de Vos (TGDV). De aandelen komen in het bezit van Twijnstra Gudde. Ton Diepenhorst verlaat de organisatie.

1998 DVP

Begin 1998 koopt Jan Reurslag 70% van de aandelen van DVP terug van Twijnstra Gudde. DVP vormt weer een eigen entiteit, onder de directie van Jan Reurslag en Jan Zoet. In 1999 wordt Bas Verhoeven tot directeur benoemd. Jan Zoet verlaat het bureau. Jan Reurslag en Bas Verhoeven vormen vanaf dat moment de directie. Een jaar later wordt het restant (30%) van de aandelen gekocht van Twijnstra Gudde. Eind 2000 wordt Wybren Bruinsma benoemd tot adjunct-directeur van DVP. Tegelijkertijd wordt naast de directieleden een aantal medewerkers aandeelhouder van het bedrijf. Twee jaar later wordt Wybren Bruinsma directeur. Begin 2006 wordt Hans Diepenhorst benoemd tot adjunct-directeur van DVP en begin 2008 volgt hij Bas Verhoeven op als directeur. De directie bestaat dan uit Jan Reurslag, Wybren Bruinsma en Hans Diepenhorst.

2010 Ypenburg

Eind april 2010 verhuist DVP binnen Den Haag van Scheveningen naar Ypenburg. DVP betrekt hier een eigen ontwikkelde moderne kantoorvilla. Direct gelegen aan de snelweg is dit voor medewerkers en bezoekers van DVP een beter bereikbare locatie dan Scheveningen.

DVP heeft momenteel circa 60 medewerkers.

Diepenhorst de Vos en Partners: onafhankelijk, betrokken, deskundig, daadkrachtig en integer.

 

Over DVP
Leiding DVP