Over DVP

Over DVP

Vanuit de door DVP vertegenwoordigde disciplines; Bouwmanagement, Vastgoedadvies, Planontwikkeling, Huisvestingsmanagement en Bouwkostenadvies staan wij onze opdrachtgevers bij in de ontwikkeling en realisatie van diverse projecten. DVP draagt er sinds haar oprichting in de jaren ’30 zorg voor dat deze projecten kwalitatief hoogstaand en financieel beheerst tot stand komen. Deze instelling resulteert in gewild en rendabel vastgoed. Om onze opdrachtgevers maximaal bij te kunnen staan hanteren wij de volgende vijf pijlers:

Onafhankelijk
Dankzij volledige onafhankelijkheid kan Diepenhorst de Vos en Partners, kortweg: “DVP”, haar opdrachtgevers zowel in het bedrijfsleven, als bij de overheid en de zorgsector optimaal adviseren. Immers, zonder binding met andere belanghebbenden bij uw project worden conflicterende belangen vermeden en blijft de inhoud van het uiteindelijke advies gericht op een oplossing waarmee u het best bent geholpen.

Betrokken
Natuurlijk, het realiseren van een aansprekend bouwproject is een prestatie op zich. Maar om een opdrachtgever te bedienen met een goed gestructureerd, functioneel  en financieel rendabel project, vraagt om méér dan kennis en ervaring alleen. Commitment in de vorm van gemeende betrokkenheid is daarvoor een absolute voorwaarde.

Deskundig
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten zijn er binnen DVP meerdere disciplines die zowel bij renovatie en verbouw als bij nieuwbouw en gebouwinrichting voor de totstandkoming van uw project zorg dragen, op basis van eigen opgebouwde ervaringen.
Of u nu eigenaar/gebruiker, huurder/gebruiker, belegger of ontwikkelaar van vastgoed bent, DVP kent de verschillende belangen die er bij betrokken partijen spelen en weet hoe ze hierop moet anticiperen.

Daadkrachtig
Om dergelijke ervaringen ook een duurzaam karakter te geven hanteert DVP een permanente actieve kennisoverdracht binnen het projectmanagementteam. Hierdoor praat u dus ten allen tijden met een kundige gesprekspartner die u zal ondersteunen met een degelijk onderbouwd advies. Het resultaat is effectief management zonder verlies van waardevolle tijd of middelen.

Integraal
Een gebouw realiseren staat niet op zichzelf. Net als alle componenten binnen een project niet op zich zelf staan. DVP is van mening dat alle componenten optimaal bedacht en uitgewerkt moeten zijn. Om dit aantoonbaar waar te kunnen maken moeten de resultaten tastbaar of meetbaar zijn voor haar stakeholders.

Integrale aanpak
In het verlengde van wat voor DVP integraal projectmanagement heet. Het eindresultaat staat voorop en daar wordt het bouwproces omheen gecreëerd, (uitvoerende) partijen dienen te worden geselecteerd op toegevoegde waarde, maar in het bijzonder de mensen die gaan doen. Juist dan kunnen risico’s worden geëlimineerd.

 

Geschiedenis DVP

Leiding DVP