Diensten


Bouwmanagement

Projectmanagement

Een nieuw gebouw ontwikkelen en realiseren. Een bestaand gebouw uitbreiden, herontwikkelen of transformeren. Het managen van uw project is ons vak. Wij staan u bij vanaf het eerste initiatief, de ontwerp, aanbesteding -en contractfase tot en met de uitvoering, de oplevering en de nazorg. Onze specialisten dragen er zorg voor dat uw wensen en eisen volledig worden beantwoord en wel binnen de gestelde kaders vanuit budget, planning en kwaliteit.

Directievoering en toezicht

Directievoering is een vak op zich. Het betreft enerzijds, de bewaking van het projectresultaat binnen de contractuele kaderstelling en anderzijds ook, de benodigde flexibiliteit in geval van gewenste wijzigingen vanuit de gebruiker en of opdrachtgever. De directievoerder bewaakt de gecontracteerde kwaliteit binnen een dynamische omgeving en toetst iedere wijziging aan de uitgangspunten in het contract. De directievoerder wordt bijgestaan door één van onze toezichthouders. Onze ervaren toezichthouders controleren de toe te passen bouwmaterialen en bouwmethodieken zowel op het werk als bij de toeleveranciers en zien er op toe dat de gecontracteerde kwaliteit daadwerkelijk ook volledig in de uitvoering van uw project terugkomt.

Contractmanagement

Van aanvraag tot naleving (waarborgen) van contractuele afspraken. Contractmanagement omvat het gezamenlijk specificeren van de vraagstelling, het onderhandelen, aangaan, beheren, monitoren en naleven van contracten tussen onze opdrachtgever en haar opdrachtnemers. De kennis van DVP is in te schakelen als het gaat om grondaankopen, vastgoedtransacties, aannemingsovereenkomsten, huurovereenkomsten en de uitbesteding van beheer en onderhoudswerkzaamheden. Door in een vroeg stadium van onze kennis en ervaring gebruik te maken, optimaliseert u het projectresultaat en vermindert u eventuele risico’s nog voor ondertekening van een overeenkomst.

Vanuit onze discipline Bouwmanagement bieden wij u de volgende diensten.