Diensten


Huisvestingsmanagement

Het zijn uw werknemers die samen met u verantwoordelijk zijn om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De inrichting van een werkplek speelt hierbij een essentiële rol. Een prettig werkklimaat stimuleert immers het genereren van de beste resultaten. DVP is een vooraanstaande en gekende specialist op het gebied van Huisvestingsmanagement en biedt u adequate ondersteuning bij het realiseren en in stand houden van een professionele werkomgeving.

Huisvesting van uw bedrijfsprocessen

Voorzieningen op maat en een prettige werkomgeving zijn belangrijke voorwaarden voor de persoonlijke beleving en het welbevinden van uw medewerkers. De huisvesting dient, afgestemd op de te verrichten werkzaamheden, maar daarnaast net als uw bedrijfsprocessen ook flexibel inzetbaar te zijn. Zodra de organisatie verandert, zal uw werkomgeving hier de ruimte en mogelijkheden moeten bieden. De adviseurs van DVP zijn zich bewust van de rol die secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden in een werkomgeving spelen. Het streven is erop gericht om de huisvesting optimaal op de organisatie en diens primaire proces af te stemmen.

Gebruik de energie en expertise die je hebt, maar óók die je kunt lenen

DVP kan putten uit een jarenlange ervaring op het gebied van projecten betreffende (her)inrichtingstrajecten, kantoorinnovatie en bedrijfsverhuizing. Hierbij staan efficiëntie, effectiviteit en continuïteit hoog in het vaandel. DVP kan de opdrachtgever begeleiden vanaf het eerste initiatief tot en met de ingebruikname en exploitatiefase van de huisvesting. Tijdens het project heeft u als opdrachtgever alle invloed en blijft u, door middel van duidelijke financiële overzichten en planningen, volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Vanuit onze discipline Huisvestingsmanagement bieden wij u de volgende diensten.