Over DVP

Over DVP

Vanuit de door DVP vertegenwoordigde disciplines; Bouwmanagement, Vastgoedadvies, Planontwikkeling, Huisvestingsmanagement en Bouwkostenadvies staan wij onze opdrachtgevers bij in de ontwikkeling en realisatie van diverse projecten. DVP draagt er sinds haar oprichting in de jaren ’30 zorg voor dat deze projecten kwalitatief hoogstaand en financieel beheerst tot stand komen. Deze instelling resulteert in gewild en rendabel vastgoed. Om onze opdrachtgevers maximaal bij te kunnen staan hanteren wij de volgende vijf pijlers:

Onafhankelijk
Dankzij volledige onafhankelijkheid kunnen wij onze opdrachtgevers zowel in het bedrijfsleven, als bij overheden optimaal adviseren. Immers, zonder binding met andere belanghebbenden bij een project worden conflicterende belangen vermeden.

Betrokken
Onze betrokkenheid is een garantie voor het behartigen van de belangen van onze opdrachtgevers. Wij doen daarbij alles wat wij kunnen en ontzorgen de klant.

Deskundig
Wij beschikken over brede ervaring, opgebouwd in tientallen jaren, op het gebied van bouwmanagement, vastgoedadvies, planontwikkeling, bouwkostenadvies en huisvestingsmanagement.

Daadkrachtig
Ons ondernemende karakter, ons doorzettingsvermogen en de aanwezigheid van professionele kennis zorgt ervoor wij daadkrachtig op zullen treden namens de opdrachtgever.

Integer
Wij zijn betrouwbaar  in alles wat wij doen. Wij koesteren onze integriteit en vinden het vanzelfsprekend dat de grenzen van ethisch handelen nooit overschreden mogen worden.  Wij houden ons aan de gedragscode.

Integrale aanpak
Een gebouw realiseren staat niet op zichzelf. Net als alle componenten binnen een project niet op zichzelf staan. DVP is van mening dat alle componenten optimaal bedacht en uitgewerkt moeten zijn. Om dit aantoonbaar waar te kunnen maken, moeten de resultaten tastbaar of meetbaar zijn voor haar stakeholders.

 

Geschiedenis DVP

Leiding DVP