Diensten


Huisvestingsmanagement

 • inventariseren van visie, missie en uitgangspunten
 • analyse ruimtebehoefte
 • financiële analyse van huisvestingskosten
 • opstellen van exploitatievoorwaarden en -uitgangspunten
 • definiëren van het ruimtelijk en functioneel programma van eisen
 • initiëren, begeleiden en beheersen van het ontwerpproces
 • ontwikkelen van het optimale werkplekconcept
 • Inrichtingsadvies: vertaling van werkplekconcept naar inrichting
 • implementatie van ‘het nieuwe werken’
 • Realisatiemanagement: managen van de inrichting als projectmanagement of constructiemanagement
 • projectbeheer op basis van de vijf beheersaspecten: tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie
 • begeleiden en beheersen van aanbesteding van derden
 • controle op de uitvoering, het monitoren en beheersen van de projectuitgangspunten
 • verhuismanagement: voorbereiding, coördinatie, verhuizing en evaluatie
 • organiseren van interne verbouwingen
 • inventarisatie benodigde aanpassingen als gevolg van capaciteitswijzigingen bedrijfshuisvesting
 • kantoorinnovatie
 • NEN 2767 conditiemetingen
 • monitoring en planning van technisch onderhoud
 • verduurzaming huisvesting