Rijksvastgoedbedrijf wijst nieuwbouw Rechtbank Amsterdam toe aan NACH

Kwaliteit geeft de doorslag
Rijksvastgoedbedrijf wijst nieuwbouw Rechtbank Amsterdam toe aan NACH

Vanaf mei 2021 wijst de Rechtbank Amsterdam vonnis in een hagelnieuw onderkomen: Consortium NACH, bestaande uit Macquarie Capital, ABT, DVP, KAAN Architecten, Heijmans en Facilicom, is verantwoordelijk voor het ontwerp, de financiering, de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van de grootste rechtbank van Nederland. Daar ging een intensieve dialoog aan vooraf, waarbij kwaliteit de doorslag gaf.

De grootste rechtbank van ons land heeft een nieuw huis: op de oude locatie aan de Amsterdamse Zuidas is een nieuw pand gerealiseerd met onder andere een uitgebreid zalengebied en een kantoorwerkgebied dat helemaal afgestemd is op het gebruik. De nieuwe rechtbank werd ontworpen, gerealiseerd en beheerd via een Publiek Private Samenwerking. Consortium NACH tekende voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie. NACH is gestart met Macquarie Capital, ABT, DVP en KAAN. Deze groep hanteerde een slanke, doelgerichte aanpak met een focus op kwaliteit. Na twee dialoogronden presenteerde de groep een ontwerp dat perfect aansloot bij de vraag van de Rechtbank. Vervolgens traden Heijmans en Facilicom toe tot NACH en werd het ontwerp gespiegeld aan maakbaarheid en is er een op maat gesneden dienstverlening ontwikkeld. Het consortium NACH, waarvan DVP deel uitmaakt, heeft contract close bereikt voor het project Rechtbank Amsterdam.

Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt voor het project dat een omvang heeft van € 235 miljoen (inclusief 30 jaar beheer en onderhoud). Het consortium is onder andere geselecteerd vanwege het bijzondere ontwerp, functioneel, klantgericht en een representatieve, opvallende en passende gezagwekkende uitstraling.

Ontwerp
Een voorlopig ontwerp liet een statig open gebouw zien dat medewerkers en bezoekers uitzicht biedt op de stad en dat voorbijgangers een blik in het gebouw gunt. Voor NACH staat centraal dat de rechtspraak een publieke zaak is van het hoogste belang. Dit uitgangspunt geeft vorm aan het gebouw, dat dan ook voornaam en toegankelijk genoemd mag worden.

Het rechtbankgebouw staat herkenbaar als een efficiënte organisatie midden in het dagelijks leven. Grote ramen op de benedenverdiepingen zijn daar een logische uitwerking van evenals een plein bij de ingang dat voor openbaar gebruik is bedoeld. De plattegrond van de stad loopt door in de rechtbank. Het voorplein, de centrale hal in het gebouw en de foyers, de wachtgebieden voor bezoekers,  zijn een voortzetting van de stad. Het is overigens niet zo dat iedereen in het gebouw te kijk loopt. Bezoekers kunnen beschutte plekken opzoeken, rechters, griffiers en de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie hebben afgeschermde eigen wegen.

Binnen het gebouw liggen aan een centrale hal twee zalengebouwen met vijftig zittingszalen en raadkamers, allemaal met daglicht. Een grote zaal op de begane grond voor zittingen die veel publiek trekken, is direct aangesloten op een andere dan de centrale ingang. Dit om de gewone gang van zaken niet te verstoren.

Het gebouw heeft verschillende tuinen. De centrale hal met roltrap grenst met een glazen wand aan een besloten binnentuin. Door de kantoorgebieden boven in het gebouw groeien verticale tuinen. En aan de westkant brengt een verzonken tuin daglicht in een benedenverdieping. Een groot terras is uitgerust met aansluitingen voor vijftig werkplekken.

Functioneel
Kwaliteit was de doorslaggevende factor. De zoektocht kreeg vorm in gesprekken met de opdrachtgever  maar ook in bezoeken aan de oude rechtbank en tijdens het bijwonen van processen. Dat leidde tot een ontwerp met een heldere logistiek: de drie stromen van gehechten, medewerkers en bezoekers ontmoeten elkaar pas in de rechtszaal. Dat is mogelijk door een stapeling van functies: gehechtengebied, zalengebied en werkgebied.

Klantgericht
Zowel de samenwerking met de rechtbank als de interne samenwerking binnen NACH heeft Rijksvastgoedbedrijf ervan weten te overtuigen dat NACH een naadloze samenwerking nastreeft en daar ook in zou slagen. De belangrijkste diensten die invloed kunnen hebben op het primair proces van de Rechtbank werden zodanig uitgewerkt dat Aanbesteder erop vertrouwde dat NACH pro-actief te werk zou gaan en verstoringen zoveel mogelijk zou voorkomen.

Uitstraling
Een zeer overtuigend ontwerp dat in uitstraling voldoet aan de ambities van de rechtbank. Een onmiskenbaar publiek gebouw dat tegelijkertijd gezagwekkend en uitnodigend is. Door de gebouwvorm die inspeelt op de verschillende omgevingen en door de alzijdige opzet met representatieve functies aan alle zijdes wordt er maximaal bijgedragen aan een prettige omgeving. Het voorplein is daarbij een grote meerwaarde voor de stad en de rechtbank zelf.

De glazen gevel maakt oriëntatie op de omgeving mogelijk en laat omgekeerd zien dat de Rechtbank niets te verbergen heeft. Geprofileerd van buiten, vlak van binnen. Dat biedt vele voordelen. In het zalengebied zorgt dit voor overzicht en een gevoel van veiligheid omdat niemand zich kan verstoppen achter bijvoorbeeld constructieve elementen. In het werkgebied geeft een vlakke gevel het voordeel van een maximale flexibiliteit.

 Integrale rol voor DVP
“DVP is als onafhankelijk Advies- en Bouwmanagement bureau een van de initiatiefnemers geweest om het consortium NACH op te richten en te vormen tot een team. DVP heeft tijdens de gehele tenderfase het tendermanagement verzorgd door invulling van de projectdirecteur en de tendermanager met de benodigde projectondersteuning.  Een rol zonder enige belang anders dan een winnend, kwalitatief en financieel aantrekkelijk project te realiseren. In de verdere uitwerking van het project verzorgde DVP het volledige SPC management in de voorbereidingsfase, realisatieperiode en zal dit blijven doen gedurende de exploitatie.”

Integrale rol KAAN Architecten
Vanaf het eerste concept tot en met de 30-jarige exploitatiefase na oplevering was KAAN Architecten verantwoordelijk voor het integrale ontwerp van de nieuwe rechtbank, inclusief het interieur en de buitenruimten. KAAN Architecten coördineerde de technische uitwerking door de verschillende disciplines en voerde directie over de esthetische kwaliteit van de uitvoering.

Integrale rol voor ABT
Tot en met de bieding verzorgde ABT de ontwerpleiding. Ook tekende ABT voor de integrale technische advisering. Vrijwel alle ABT-disciplines waren betrokken: constructie, fundering, installatietechniek, bouwfysica, beveiliging, brandveiligheid en kostenadvisering. Voor de beveiligingsadvisering heeft ABT nauw samengewerkt met Meelis en Partners.

Integrale rol voor Facilicom
Facilicom is verantwoordelijk voor het ontwerp van de dienstverlening en de eisen die dit stelt aan het gebouw en het interieur. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de behoeften van de specifieke gebruikers van de Rechtbank Amsterdam en de lange termijndoelstellingen van de opdrachtgevers. Hierdoor is  een evenwichtig ontwerp ontstaan dat kan anticiperen op veranderende behoeften in de toekomst. Ook het inrichten van de exploitatie-organisatie en het invullen van de samenwerking met de opdrachtgever is door Facilicom ontworpen. Zo zijn het ontwerp van gebouw, interieur en dienstverlening in balans gebracht met de wens van de opdrachtgever om een naadloze samenwerking te realiseren.

Integrale rol voor Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland, en levert als technologypartner kennis en concepten in verschillende markten. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met ruim 6.500 medewerkers en in 2015 bijna € 2,0 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Integrale rol voor Macquarie
Macquarie Capital is de advies en investeringstak van Macquarie Group. Macquarie Capital voorziet haar klanten van strategisch kapitaalmarktadvies en kapitaal om transacties mogelijk te maken middels co-investeringen en investeringsfaciliteiten. Daarnaast werkt Macquarie Capital nauw samen met bouwers, ontwikkelaars en nutsbedrijven in de realisatie van nieuwe infrastructuur middels Publiek – Private Samenwerking en infrastructuurfinancieringen. Macquarie Capital heeft een lange historie in investeren naast haar klanten in meer dan 100 infrastructuur transacties in verschillende bedrijfstakken en regio’s met zowel overheden als private partners.