Diensten


Bouwkostenadvies

 • bouwkostenmanagement
 • investeringsramingen
 • elementenbegrotingen
 • directiebegroting
 • inschrijfbegroting
 • beoordeling begrotingen
 • haalbaarheidsstudies
 • financiële rapportages
 • prijsonderhandelingen/contractvorming
 • second opinion
 • NEN 2580 oppervlaktemeting
 • meerjaren onderhoudsbegroting
 • levenscycluskostenanalyse (Breeam-MAN 12)