Diensten


Vastgoedadvies

 • strategische adviezen ten aanzien van uw project of vastgoedportefeuille
 • financieringsstrategieën
 • taxaties en waardebepalingen
 • due dilligences
 • marktanalyse beleggingsobjecten
 • haalbaarheidsstudies
 • vestigingsplaatsonderzoek
 • analyse huurcontracten
 • advisering koop, huur, lease, sale & leaseback
 • onderzoek verbouwing en nieuwbouw
 • advies bij de herontwikkeling van bestaand vastgoed
 • begeleiding grondaankoop
 • contractmanagement
 • opstellen meerjaren-onderhoudsplanning
 • opstellen onderhoud -en beheerovereenkomsten
 • begeleiden van Verenigingen van Eigenaren
 • integrale planbeoordeling
 • schade-analyse
 • uitvoeren diverse NEN-metingen