Hogeschool Leiden (HSL) realiseert nieuw onderwijsgebouw

De Hogeschool Leiden (HSL) staat voor de mooie opgave om een onderwijsgebouw met onderwijs- en kantoorfuncties met veel aandacht voor ontmoetingsruimten te realiseren. Dit 6-laagse gebouw wordt gerealiseerd achter en gekoppeld aan het bestaande gebouw. De omvang van het gebouw beslaat circa 9.260 m² BVO. Inmiddels is een ontwerpteam onder leiding van de projectleider nieuwbouw gestart met het ontwerpproces.

Om te komen tot een juiste vorm van aanbesteden voor het selecteren van een aannemer, is DVP verzocht de aanbestedingsprocedure te begeleiden. Het succes van de aanbesteding wordt bepaald door het eenduidig bepalen van de wensen en risico’s en dit te vertalen in de vraagstelling aan de markt.
De regelgeving omtrent aanbestedingen hanteren wij als een hulpmiddel om de aannemer die het best voor deze opdracht in aanmerking komt, te selecteren. Voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en gedurende het verloop van de aanbestedingsprocedure is open overleg binnen het aanbestedingsteam en met de belanghebbenden van groot belang. Alle relevante perspectieven op de aanbesteding worden bij elkaar gebracht en vertaald naar een onderling samenhangende vraagstelling aan de markt. Dit wordt door DVP vastgelegd in de verschillende aanbestedingsdocumenten.

Daarnaast geeft DVP vorm aan een gezamenlijk gedragen plan van aanpak aanbesteding. Hierin worden onder andere de doelstelling, wensen, rolverdeling en de planning op hoofdlijnen vastgelegd. Eenmaal vastgelegd, volgt DVP dit plan en anticiperen wij op datgene wat zich tijdens het proces voordoet, altijd met het oog op het te behalen doel.